Category Archives: Indian politics and economy

રાહુલ ગાંધીની ઉત્તરાખંડની મુલાકાત

પ્રશ્ન: કોંગ્રેસ ભાર દઈ-દઈને કહે છે કે રાહુલ ગાંધી છેક ગૌચર સુધી ચાલતા જ ગયેલા. એ વિષે આપનું શું કહેવાનું છે? ઉત્તર: પા, પા, પગલી, ધૂળની ઢગલી, ઢગલીમાં હીરો, જીવે મારો વીરો! Advertisements

Posted in Indian politics and economy | Leave a comment

અભયારણ્ય

પ્રશ્ન: ગુજરાતમાં જંગલી ગધેડાઓનું અભયારણ્ય ક્યાં આવેલું છે? ઉત્તર: ગાંધીનગરમાં?

Posted in Indian politics and economy | 1 ટીકા