અહિંસા અને માયા

ઘરમાં બીજી ગાડી આવી.

સૌથી વધુ રસ બિલાડીને પડ્યો કારણ કે એને એના પરથી બુલબુલના માળા પર કૂદવું હતું. બુલબુલનાં બચ્ચાંને ઊડી જવામાં હજુ એકાદ દિવસની વાર હતી આથી મેં બિલાડીને એકાદ વાર લાકડીએથી હંકારી મૂકી.

“પપ્પા, તમે જ કહ્યું હતું કે ગાંધીજી કહેતા કે બિલાડીને ઉંદર મારતાં રોકવી તે અહિંસા નથી. બિલાડીને દૂધનો વાડકો આપીને ઉંદર મારતાં રોકવી તે અહિંસા છે!” એમ કહી નાનો દૂધનો વાડકો ભરવા ઊભો થયો.

ત્યાં મોટો પાછળ દોડ્યો. “ઊભો રહે! એમાં એક ચમચી શંખપુષ્પી સીરપ પણ નાખી દ‍ઇએ. આખી રાત બુલબુલ, બિલાડી, બાપા અને આપણે – બધાં સુખેથી સૂઇશું!”

મેં મોટાને કહ્યું: “અલ્યાઓ, આ અહિંસા નથી, માયા છે! મારા બાપ! આવતીકાલ સુધી આપણે કાર કોમન પાર્કિંગમાં પાર્ક કરી આવીશું!”

 

Advertisements
This entry was posted in All in the Family, Around children. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s