લઘુત્વાકર્ષણ

લઘુત્વાકર્ષણ (સં.) છોકરાં રવિવારે વહેલાં ઊઠ્યાં હોય અને નીચે રમતાં હોય ત્યારે બાપ ઊંઘ છોડી સાથે રમવા દોડી આવે તે

Advertisements
This entry was posted in ગુજરાતી, Non-English language specific. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

Connecting to %s