મારા પ્રભુ તો…

નાનકો છ વરસનો છે. મોટાભાઈની નકલ કરવી ગમે છે. વાંચતાં આવડ્યું છે પણ મોટા જેટલું પૂરપાટ નહીં.

કાલે નાનકાએ પોતાની પહેલી કવિતા બનાવી:

મારા પ્રભુ તો  મોટા છે, ઝટપટ, ઝટપટ વાંચે છે!

Advertisements
This entry was posted in All in the Family, Around children, ગુજરાતી, Non-English language specific. Bookmark the permalink.

One Response to મારા પ્રભુ તો…

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s