કન્નડિગાઓની સાપેક્ષે ગુજરાતીઓ

પ્રશ્ન: કન્નડિગાઓની સાપેક્ષે ગુજરાતીઓ પોતાને શા માટે વધુ સ્વાશ્રયી ગણે છે?

ઉત્તર: કોઈ વસ્તુ ખોવાઈ હોય તો

કન્નડિગા કહે: “ಗೊತ್ತು ಇಲ್ಲಾ!” (“ગોત્તુ ઇલ્લા” – “ખબર નથી”)

ગુજરાતી કહે: “ગોતી લે!”

Advertisements
This entry was posted in ગુજરાતી, ಕನ್ನಡ, Non-English language specific. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s