વર અને સર્વર

પ્રશ્ન: વર અને સર્વરમાં શું ફેર?

ઉત્તર: સર્વર જવાબ ન આપે અને મોટા સાદે બોલો તો એને માઠું ન લાગે.

Advertisements
This entry was posted in ગુજરાતી, Marital Bliss. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s