વર અને ડ્રાયવર

પ્રશ્ન: વર અને ડ્રાયવરમાં શું ફેર?

ઉત્તર: વર નિરસ લાગે તો બહેનપણી પાસે એને ’ડ્રાય(Dry)-વર’ કહેવાય પણ ડ્રાયવર રસિક લાગે તો એને બહેનપણી પાસે ’વર’ ન કહેવાય.

Advertisements
This entry was posted in ગુજરાતી, Marital Bliss. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s