આ તે કવિ કે કસાઈ?

પ્રકટ થયેલ શે’ર:

મૃત્યુ પછીની વાટ વિકટ ના બનાવશો

મારા મરણમાં કોઈ ના આંસુ વહાવશો

પાછળનું સત્ય?:

મૃત્યુ પછીની વાટ વિકટ ના બનાવશો

મારા મરણમાં કોઈના આંસુ વહાવશો

શો જમાનો આવ્યો છે? કવિ છે કે કસાઈ?

Advertisements
This entry was posted in ગુજરાતી, Non-English language specific. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s