ઊંચી તલાવડીની કોર

જ્યારે વરસ ખરાબ હોય, પાણી માટે મારામારી થતી હોય, ત્યારે સ્ત્રી-વર્ગની જગ્યાએ ધીંગા મરદો તળાવે પાણી ભરવા ગયા હોય અને ગીત આવું ગવાય:

ઊંચી તલાવડીની કોર, પાણી ગ્યા’તાં પાણી

ભરતો મેં જોયો સાયબો!

પણ જ્યારે દિવસ ખરાબ હોય, ગોરી ઊંચી તલાવડીએ પાણી ભરવાની મસે કોઈને મળવા ગઈ હોય અને ગોરી પરણેલી હોય, ત્યારે ગીત આવું ગવાય:

ઊંચી તલાવડીની કોર, પાણી ગ્યા’તાં પાણી!

ભરથારે જોયો સાયબો!

’ને પછી જે જોવા જેવી થાય! ભલભલાનાં પાણી મપાઈ જાય!

Advertisements
This entry was posted in ગુજરાતી, Non-English language specific. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s