ઉપરથી મીઠું

“ટેણિયા, ઉપરથી મીઠું ન ખવાય! મોટા થઈએ ત્યારે બ્લડ પ્રેશર થાય!”

પાંચ વરસના ચિરંજીવીએ રસ્તો કાઢ્યો: “મમ્મી, તો પછી નીચેથી મીઠું આપ ને!”

Advertisements
This entry was posted in Around children, ગુજરાતી. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / બદલો )

Connecting to %s