ઊંચેથી બોલવું

(સોમવાર, ઑગસ્ટ ૪, ૨૦૦૮)
પ્રશ્ન: એક માણસ બહુ ઊંચેથી બોલતો હતો. તે છતાં તેને બે (બહેરા ન હોય તેવા) માણસો સાંભળી નહોતા શકતા. શા માટે?
ઉત્તર: તે માણસ સ્કાયસ્ક્રેપર પરથી બોલતો હતો!”
Advertisements
This entry was posted in ગુજરાતી. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s