ઓહ, અમદાવાદ!

(મંગળવાર, ૨૭ ઑક્ટોબર ૨૦૦૯)
પ્રશ્ન: સૌરાષ્ટ્રમાં છોકરીઓનાં નામ કેવાં હોય?
ઉત્તર: રન્ના-દે, રૂપાં-દે, ગોરાં-દે, આણલ-દે, રાણક-દે, …
પ્રશ્ન: અમદાવાદમાં છોકરીઓનાં નામ કેવાં હોય?
ઉત્તર: રમી-લા, રસી-લા, કોકિ-લા, ઉર્મિ-લા, શર્મિ-લા, દેવી-લા, …
Advertisements
This entry was posted in ગુજરાતી. Bookmark the permalink.

One Response to ઓહ, અમદાવાદ!

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s