બંધ બેસતી પાઘડી?

(બુધવાર, ઑગસ્ટ ૬, ૨૦૦૮)

મેં તે જોક (“કહું છું જવાનીને, પાછી વળી જા!”) એસ. એમ. એસ. દ્વારા મારા મા-બાપને મોકલ્યો.

બે જ સેકન્ડમાં સામે જવાબ આવ્યો: “શો જમાનો આવ્યો છે! છોકરા મા-બાપની મશ્કરી કરે છે!”

Advertisements
This entry was posted in ગુજરાતી. Bookmark the permalink.

પ્રતિસાદ આપો

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  બદલો )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  બદલો )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  બદલો )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  બદલો )

w

Connecting to %s